Driver 1400mA 5modes

Thay được cho các dòng C8, 502B… và những dòng sử dụng led cree XPG-R5, XML-T6, XML-U2, SSC-P7…
Driver 1400mA 5modes
– Current: 1400mA.
– Voltage: 3.2-4.5v.
– Out put: 3.2v.
– 5-Modes: high, mid, low, fast strobe, SOS.
– Base: 16mm.
– Designed for: Led cree XPG-R5, XML-T6, XML-U2, SSC-P7.
– Price: 150,000vnđ