Driver 2400mA 5modes

Thay được cho các dòng C8, 502B… và những dòng sử dụng led cree XML-T6, XML-U2, SSC-P7, ..
Driver 2400mA 5modes
– Current: 2400mA.
– Voltage: 3.6-4.2v.
– Out put: 3.2-3.7v.
– 5-Modes: high, mid, low, fast strobe, SOS.
– Base: 16mm.
– Designed for: led cree XML-T6, XML-U2, SSC-P7, ..
– Price: 100,000vnđ