Người tuyết Giáng Sinh

Người tuyết Giáng Sinh

Thông số kỹ thuật
– Chất liệu : Nhựa
– Nguồn : 3 pin núc áo
– Kích thước sản phẩm : 15cm x 6.1cm x 4.3cm

Giá :50,000/con

Người tuyết Giáng Sinh

Người tuyết Giáng Sinh

Người tuyết Giáng Sinh

Người tuyết Giáng Sinh

Người tuyết Giáng Sinh

Người tuyết Giáng Sinh

Người tuyết Giáng Sinh